Ostara

Mesaj Al Iubirii

Termeni si conditii

Website-ul www.ostaracharms.com poate fi utilizat în acord cu termenii și condițiile de mai jos.

Societatea OSTARA WAVE SRL isi rezerva dreptul de a aduce oricand modificari in continutul acestui site, precum si a Termenilor si Conditiilor de utilizare, fara sa fie necesara notificarea in prealabil a Utilizatorilor/Clienţilor.

Drepturi de autor

Continutul site-ului www.ostaracharms.com care consta in imagini, texte, elemente de grafica, video, software – apartine in totalitate societatii mai sus numite si este protejat conform Legii nr. 8 / 14.03.1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile romane si europene privind proprietatea intelectuala si industriala.

Folosirea fara acordul OSTARA WAVE SRL a oricaror elemente enumerate mai sus, se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Societatea OSTARA WAVE SRL poate oferi Utilizatorului / Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza partial continutul acestui website, sub forma descrisa. Acest acord se aplica strict pentru continutul definit, pe o perioada stabilita in acord si doar pentru persoana/societatea careia i s-a permis utilizarea acestui continut, fara a putea utiliza si alte continuturi ale site-ului ostaracharms.com.

Colectarea și prelucrarea datelor personale

Prin „date cu caracter personal” se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata si, respectiv, o persoana juridict: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv juridice (CNP/CUI/CIF), datele contului bancar, date generale despre website-ul si businessul Utilizatorului/Clientului.
Modalitatile de colectare a datelor personale utilizate de website-ul www.ostaracharms.com sunt: prin intermediul formularelor de inscriere la curs, formularului de contact, formularului de abonare la newsletter, rapoartele traficului inregistrat pe serverul unde este gazduit website-ul, din Google Analytics precum si prin intermediul cookie-urilor. Scopul colectarii acestor date cu caracter personal consta in gestiunea economico-financiara, facturare (refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii comenzilor), informarea Clientilor/Utilizatorilor privind evolutia si starea comenzilor plasate, servicii de comunicatii electronice (trimiterea confirmarii comenzilor, trimiterea de newslettere si alte buletine informative periodice etc.).

Completarea de catre Utilizatori a formularului de abonare la newsletter pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca adresa de email sa fie inclusa in baza de date a website-ului si cu utilizarea si prelucrarea acestora de catre www.mailchimp.com, pentru trimiterea de newslettere si alte buletine informative periodice. Singurele informatii colectate si transmise catre MailChimp sunt adresele de email ale abonatilor la newsletter.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor de contact si de inscriere la curs de pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca datele completate sa fie folosite strict pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, respectiv gestiunea economico-financiara si informarea cu privire la starea comenzilor plasate prin email sau telefonic.
In urma acceptarii de catre Utilizator a ofertei de colaborare propuse de catre OSTARA SRL, partile incheie un contract de colaborare si convin de comun acord ca pe durata contractului si pe o perioada de 2 ani de la incetarea / rezilierea acestuia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni dezvaluirea informatiilor pe care le primesc una de la cealalta.

La semnarea contractului, reprezentantii partilor iau cunostinta despre prelucrarea datelor cu caracter personal de catre cealalta parte si isi exprima acordul in mod liber si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari pentru executarea contractului semnat si indeplinirea obligatiilor legale din domeniul fiscal, conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, precum si cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie, care a devenit aplicabil la data de 25 mai 2018.

Societatea OSTARA WAVE SRL nu va face publice si nu va vinde sau distribui bazele de date ce contin informatii referitoare la datele personale ale Utilizatorilor/Clienţilor săi.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, societatea are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de clienti, un membru al familiei acestora ori o alta persoana.

Societatea garanteaza Clientilor sai drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale. Clientii au in permanenta dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal detinute de OSTARA WAVE SRL și de platforma www.ostaracharms.com. Clientii au posibilitatea de a solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre OSTARA WAVE SRL.

Platforma www.ostaracharms.com nu va solicita sub nicio forma Utilizatorilor sai informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta responsabilitatea integrala pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare a acestor date sau a unor date confidentiale, Utilizatorul nu poate trage la raspundere OSTARA WAVE SRL pentru prejudiciile aduse.